Khái niệm công chứng viên là gì?

công chứng viên là gì

Công chứng viên là gì? Công chứng viên thuộc quyền quản lý cơ quan nào? và những điều kiện gì để trở thành một công chứng viên? Dưới đây Trans24h xin giải đáp thắc mắc của quý anh chị. Luật công chứng 2014 có quy định về công chứng viên và điều kiện hành nghề công chứng viên.

Khái niệm công chứng viên là gi?

Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng theo đề nghị của Bộ truỏng Bộ Tư Pháp. Công chứng viên chỉ được phép hoạt động trong lĩnh vực công chứng dưới sự quản lý của Bộ Tư Pháp, không được kiêm nhiệm công việc khác.

Lưu ý: Hành nghề công chứng viên thì không được kiêm thêm làm nghề khác.

Công chứng viên hoạt động ở sở tư pháp cấp quận huyện, phòng công chứng, văn phòng công chứng cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Mục đích đặt ra là phòng ngừa tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tạo nền móng vũng chắc ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

công chứng viên là gì
công chứng viên là gì

Những điều kiện cần trở thành một công chứng viên

Công chứng viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

 • Tốt nghiệp và sở hữu bằng cử nhân luật.
 • Tham gia hoạt động công tác pháp luật từ 5 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật.
 • Hoàn thành và tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.
 • Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

Sau khi đào tạo nghề công chứng viên sẽ được hoạt động nghề công chứng.

Người có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trong thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.

Các trường hợp miễn đào tạo nghề công chứng viên

Các trường hợp không cần đào tạo công chứng viên vẫn có chứng nhận làm công chứng viên thì phải tham gia khóa bồi dưỡng đào tạo nghề công chứng gồm có:

 • Điều tra viên, thẩm phán, kiểm soát viên đã công tác trên 5 năm.
 • Luật sư đã hành nghề từ 5 năm trở lên;
 • Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;
 • Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.
đào tạo công chứng viên
đào tạo công chứng viên

Lưu ý: Những người được miễn đào tạo, bắt buộc phải tham gia bồi dưỡng nghề công chứng thời gian là 03 tháng. Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Tiếp theo, những người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Quy trình tập sự công chứng viên.

Bước 1: Đăng ký tập sự công chứng viên – Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Bước 2: Thời gian tập sự công chứng viên – Tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

Bước 3: Báo cáo kết quả tập sự – Công chứng viên tập sư sau khi hết thời gian tập sự, người tập sự hành nghề công chứng phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả tập sự có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự gửi đến Sở Tư pháp nơi mình đã đăng ký tập sự; được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.

quy định công chứng viên
quy định công chứng viên

Quy định về tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự phải có công chứng viên đáp ứng điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định dưới đây và có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tập sự.

 • Tổ chức hành nghề công chứng phân công công chứng viên hướng dẫn người tập sự.
 • Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề công chứng. Công chứng viên bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề công chứng thì sau 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Tại cùng một thời điểm, một công chứng viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự.
 • Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải hướng dẫn và chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự thực hiện. Người tập sự hành nghề công chứng được hướng dẫn các kỹ năng hành nghề và thực hiện các công việc liên quan đến công chứng do công chứng viên hướng dẫn phân công và chịu trách nhiệm trước công chứng viên hướng dẫn về những công việc đó. Người tập sự không được ký văn bản công chứng.

Xem thêm:

Trên đây là những thông tin Trans24h tổng hợp từ nhiều nguồn để bạn đọc có thể hiểu thêm về công chứng viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện bài viết để mọi người tham khảo tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *