Công chứng sao y bản chính ✔️.

Sao y công chứng hồ sơ thầu
Công chứng sao y bản chính hay còn được gọi là sao y công chứng, chứng thực bản sao y…vv. Thật ra nhiều người đang nhầm lẫn giữa việc sao y bản chính (sao y chứng thực) với công chứng văn bản. Tuy nhiên, gọi nhiều thành quen nên Trans24h sẽ trình bày bài viết dưới đây cho anh chị tham khảo.
Nếu anh chị đang cần chứng thực sao y bản chính, công chứng hồ sơ tài liệu nhiều, hồ sơ khó vui lòng liên hệ qua email info@dichthuatcongchung24h.com, zalo/sdt: 0948944222 nhân viên của Trans24h sẽ tư vấn chi tiết cho từng trường hợp và có mức giá vô cùng hợp lý.

Khái niệm về sao công chứng sao y bản chính

Công chứng sao y bản chính dùng chính xác là chứng thực bản sao đúng với bản chính hay sao y công chứng là việc sao tài liệu gốc ra thành nhiều bản khác nhau và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực là chính xác so với văn bản gốc.
Dưới đây là hình ảnh minh họa về con dấu của chứng thực bản sao để anh chị hiểu rõ hơn:

Trong cuộc sống có rất nhiều loại giấy tờ cần sao y bản chính để sử dụng cho mục đích công việc. Các loại giấy tờ có thể là bằng tiếng việt hoặc bằng tiếng nước ngoài hoàn toàn có thể công chứng sao y (chứng thực bản sao) được

Phân loại theo ngôn ngữ trên văn bản cần sao y công chứng.

 • Công chứng sao y (chứng thực sao y) văn bản tiếng Việt.
 • Công chứng sao y (chứng thực sao y) văn bản có yếu tố tiếng nước ngoài.
  Mẫu dấu chứng thực bản sao
  Mẫu dấu chứng thực bản sao

Các cơ quan, tổ chức nào được quyền chứng thực (công chứng) sao y bản chính.

Theo luật công chứng năm 2014 thì các cơ quan, tổ chức được công chứng sao y (chứng thực bản sao) gồm có:

 • Sở tư pháp, phòng tư pháp.
 • Ủy ban nhân dân các cấp.
 • Văn phòng công chứng.
Tuy nhiên, chức năng sao y bản chính cũng được phân quyền như sau:
 • Đối với tài liệu, văn bản Tiếng Việt thì: UBND Phường, Xã, Quận, Huyện và Văn phòng Công chứng có quyền chứng thực.
 • Đối với văn bản, tài liệu có yếu tố ngôn ngữ nước ngoài thì chỉ: UBND Quận, Huyện và Văn phòng Công chứng, Phòng tư pháp, Sở Tư Pháp mới có quyền chứng thực.
Quy định về chứng thực bản sao từ bản chính (Công chứng sao y) giấy tờ, văn bản có hiệu lực được thực hiện nhu sau:

Quy trình tự thực hiện công chứng sao y (chứng thực sao y bản chính)

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu công chứng (chứng thực) phải trình giấy tờ, văn bản, tài liệu gốc làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao (bản photo copy) cần chứng thực.

Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản gốc thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

Bước 2: Người thực hiện chứng thực (công chứng viên hoặc cán bộ tư pháp) kiểm tra bản chính (bản gốc), đồng thời đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính (bản gốc). Bản chính (bản gốc) giấy tờ, văn bản đủ điều kiện thì thực hiện chứng thực (công chứng):

Tổ chức hành nghề công chứng
Tổ chức hành nghề công chứng
 • Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định.
 • Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, tài liệu cần sao y chứng thực nộp ở đâu thì tới đó để nhận lại bản chính (bản gốc) và bản công chứng (sao y chứng thực).

Cách thức thực hiện và thời gian công chứng sao y (chứng thực sao y bản chính)

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở văn phòng, cơ quan và tổ chức hành nghề công chứng.

– Thành phần, số lượng hồ sơ: Bản chính (bản gốc) giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và số lượng bản sao cần chứng thực.

– Thời hạn giải quyết: Có hai trường hợp xảy ra.

 • Nếu số lượng tài liệu hồ sơ cần chứng thực ít, đơn giản thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chứng thực trong ngày, hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15h.
 • Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Quy trình chứng thực sao y bản chính
Quy trình chứng thực sao y bản chính

 Lưu ý:

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, Phòng Tư pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao được chứng thực từ bản chính.

Khoản phí, lệ phí, giá cả công chứng sao y (chứng thực bản sao) được quy định như sau.

Mức giá được áp dụng tại mỗi tổ chức chức hành nghề công chứng là khác nhau và tại các UBNN là theo khung nhà nước. Biểu phí dưới đây là giá thấp nhất và mức cao nhất cho phí chứng thực.

Tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp, Tổ chức hành nghề công chứng: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.

Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản;

Phí chứng thực sao y bản chính
Phí chứng thực sao y bản chính

Những loại giấy tờ, văn bản, tài liệu không được công chứng sao y (sao y chứng thực)

+ Bản chính (bản gốc) bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

+ Bản chính (bản gốc) bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.

+ Bản chính (bản gốc) đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.

+ Bản chính (bản gốc) có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

+ Bản chính (bản gốc) giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thời hạn của bản sao y chứng thực (Công chứng sao y).

Về luật pháp giá trị của bản sao có chứng thực là theo thời gian hiệu lực của bản chính (bản gốc). Tuy nhiên, có một số nơi áp dụng về thời hạn có hiệu lực của bản sao. Trên thực tế, một số giấy tờ dễ có những biến động như:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trang bổ sung để cập nhật biến động
 • Sổ hộ khẩu cũng dễ xảy ra việc cắt hộ khẩu.
 • Vì vậy dẫn đến ý nghĩ về sáu tháng thời hạn của bản sao để yên tâm hơn.
 • Chứng minh dân dân có sự thay đổi.
 • Thẻ căn cước công dân đến thời hạn.
Trên thực tế có những giấy tờ không thể thay đổi bổ sung điều chỉnh. Ví dụ bằng cấp, học bạ, văn bằng, bảng điểm…vv. Cho nên việc ấn định thời hạn hiệu lực của bản sao là không đúng. Bản sao có ý nghĩa là sự khẳng định của người chứng thực về việc văn bản tài liệu này được sao từ bản chính tại thời điểm được chứng thực.

Dịch vụ công chứng sao y (Sao y chứng thực) hồ sơ, giấy tờ, sao y bản chính.

Trong thời kỳ hiện đại ngày nay, các Công ty quá bận rộn với công việc, hồ sơ gốc phải cần xử lý nhiều nơi. Bộ phận nhân viên chuyên trách làm việc quá sức. Do đó, Trans24h nhận dịch vụ công chứng các tài liệu, hồ sơ giúp các anh chị với chi phí thấp nhất trên thị trường. Anh chị gửi email trực tiếp cho công ty chúng tôi và để Trans24h xử lý.

Với kinh nghiệm đã từng xử lý nhiều liệu thuật công chứng và sao y bản chính khó. Cùng với đó là uy tín tại các cơ quan có thẩm quyền như Phòng Tư pháp UBND quận huyện, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Đại sứ quán, Phòng Công chứng và Văn Phòng Công chứng Trans24h sẽ hoàn thành các loại giấy tờ, tài liệu của Quý khách trong thời gian cực ngắn nhằm giúp Quý khách tiết kiệm chi phí và thời gian chờ đợi.

Liên hệ dịch vụ dịch thuật công chứng sao y bản chính, công chứng tài liệu:

 • CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG 24H.
 • Địa chỉ: 52 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Dịch vụ công chứng của Trans24h mang đến cho quý khách những thuận lợi gi?

 • Đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách 24/24h.
 • Tư vấn xử lý công chứng – sao y các tài liệu khó.
 • Nhận tài liệu nhanh nhất với chi phí thấp nhất.
 • Đối với khách hàng thường xuyên sử dụng công chứng, hoặc doanh nghiệp chúng tôi có những ưu đãi đặc biệt vui lòng liên hệ trực tiếp.

Các dịch vụ mà chúng tôi thường xuyên công chứng sao y

Sao y công chứng hồ sơ thầu
Sao y công chứng hồ sơ thầu
 • Sao y công chứng chứng minh thư, thẻ căn cước.
 • Sao y công chứng lý lịch tư pháp.
 • Sao y công chứng sổ hộ khẩu, khai sinh.
 • Sao y công chứng học bạ, bằng tốt nghiệp, sơ yếu LL, bằng khen.
 • Sao y công chứng bằng đại học, bảng điểm, giấy khen.
 • Sao y công chứng đăng ký kết hôn, hộ khẩu, khai sinh.
 • Sao y công chứng giấy tờ tùy thân, hộ khẩu, khai sinh, CMT.
 • Sao y công chứng bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận.
 • Sao y công chứng hợp đồng lao động, bảng lương.
 • Sao y công chứng hồ sơ du học, xin VISA, XK lao động.
 • Sao y công chứng đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư.
 • Sao y công chứng hợp đồng kinh tế.
 • Sao y công chứng báo cáo tài chính, hồ sơ năng lực Công ty .
 • Sao y công chứng chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CO), vận đơn (BL).
 • Sao y công chứng hồ sơ du học.
 • Sao y công chứng giấy khai sinh.
 • Sao y công chứng giấy kết hôn.
 • Sao y công chứng hợp đồng kinh tế, lao động.
 • Sao y công chứng hồ sơ thầu.
 • Sao y công chứng bằng lái xe.
 • Sao y công chứng hồ sơ bệnh nhân.
 • Sao y công chứng chứng minh thư.
 • Sao y công chứng hộ khẩu.
 • Sao y công chứng bản án ly hôn.
 • Sao y công chứng quyết định toà án.
 • Sao y công chứng đăng ký xe.
 • Sao y công chứng đăng ký kết hôn.
 • Sao y công chứng sổ đỏ.
 • Sao y công chứng hồ sơ nhà đất.
 • Sao y công chứng hồ sơ dự án.
 • Sao y công chứng học bạ.
 • Sao y công chứng bảng điểm.
 • Sao y công chứng bằng tốt nghiệp đại học.
 • Sao y công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông.
 • Sao y công chứng bản sao chứng thực.
 • Sao y công chứng hồ sơ xuất khẩu lao động.
 • Sao y công chứng tài liệu, văn bản, giấy tờ.
 • Sao y công chứng bằng khen, giấy khen.
 • Sao y công chứng báo cáo tài chính, bảo hiểm.
 • Sao y công chứng bảng lương.
 • Sao y công chứng bằng Toeic, Toefl, Ielts .

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Văn phòng dịch thuật công chứng 24h

 • Địa chỉ: 52A Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hotline: 0948944222
 • Website: dichthuatcongchung24h.com