Công chứng di chúc

Để đảm bảo di chúc của mình được thực hiện đúng như nguyện vọng sau khi chết, để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người thụ hưởng trong di chúc và đảm bảo tính hợp pháp của di chúc nhiều người chọn cách đi công chứng di chúc. Để hiểu rõ hơn về công chứng di chúc anh chị tiếp thục theo dõi bài viết dưới đây.

Vì sao cần công chứng di chúc?

Di chúc là việc người có tài sản để lại tài sản của mình cho cá nhân, tổ chức khác dưới hai hình thức là di chúc bằng văn bản và di chúc bằng miệng. Đối với trường hợp lập di chúc bằng văn bản thì di chúc bằng văn bản có công chứng là một loại di chúc được sử dụng phổ biến bởi thông thường, trước khi công chứng viên công chứng vào văn bản di chúc, công chứng viên có trách nhiệm xem xét tính hợp pháp, hợp lý của nội dung và hình thức văn bản. Các văn bản di chúc có công chứng thường đảm bảo tính phù hợp với quy định pháp luật. Như vậy, các chủ thể được hưởng di sản theo nội dung di chúc được đảm bảo quyền lợi của họ.

Có bắt buộc công chứng di chúc?

Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
  • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
  • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, di chúc chỉ bắt buộc phải công chứng nếu đó là di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ. Đối với các trường hợp khác, di chúc không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực. Miễn là đáp ứng đủ các điều kiện về chủ thể, nội dung… đều được coi là hợp pháp.

Tuy nhiên, việc công chứng di chúc giúp đảm bảo tính pháp lý của di chúc.

công chứng di chúc
công chứng di chúc

Trình tự thực hiện công chứng di chúc

Bước 1: Lập nôi dung di chúc

Người lập di chúc tự viết di chúc: Người lập di chúc tự viết di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản di chúc mà do chính người đó đã viết hoặc soạn thảo sẵn. Công chứng viên sẽ kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của nội dung di chúc. Nếu bản di chúc đạt yêu cầu thì Công chứng viên sẽ hướng dẫn ký (điểm chỉ) vào di chúc. Trường hợp bản di chúc không đạt yêu cầu, Công chứng viên sẽ sửa đổi, bổ sung.

Trong trường hợp người lập di chúc không tự viết di chúc: Người lập di chúc sẽ tuyên bố nội dung di chúc để Công chứng viên ghi chép lại bằng máy vi tính. Sau đó người lập di chúc đọc lại hoặc nghe Công chứng viên đọc lại toàn văn di chúc. Nếu người lập di chúc xác nhận rằng Công chứng viên đã ghi chép lại đầy đủ, chính xác ý nguyện thì Công chứng viên hướng dẫn ký (điểm chỉ) vào Bản di chúc.

Xem thêm: Hợp đồng kinh tế có cần công chứng không?

Người lập di chúc xuất trình các giấy tờ cho Công chứng viên kiểm tra.

Ghi chú: Trường hợp người lập di chúc không tự đọc được, không nghe được hoặc không ký và điểm chỉ được thì phải có 2 người làm chứng.

Người làm chứng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luât, không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nội dung di chúc và không thuộc diện thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật đối với tài sản được định đoạt trong di chúc.

Người lập Di chúc phải tự mình lập không được ủy quyền cho người khác.

Bước 2: Công chứng viên ký công chứng Di chúc.

Xem thêm: Mẫu lời chứng di chúc.

Bước 3: Nộp lệ phí và đóng dấu của Phòng Công chứng.

Trên đây là một vài thông tin về công chứng di chúc là Dịch thuật công chứng 24h muốn gửi tới anh chị. Nếu có vấn đề nào đó mà anh chị chưa hiểu rõ hoặc anh chị có nhu cầu công chứng di chúc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn một cách cụ thể chi tiết nhất.

Hotline: 0948.944.222

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *