Dịch thuật Hán Nôm

Dịch thuật Hán Nôm có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn[Xem thêm]

Phân biệt chữ hán, chữ nôm và chữ quốc ngữ

Hiện nay không ít người vẫn nhầm lẫn hoặc không phận biệt được chữ Hán,[Xem thêm]

Một số đặc điểm của biên dịch viên tự do

Là một dịch giả tự do có rất nhiều đặc quyền. Nếu anh chị không[Xem thêm]

Kỹ năng của biên dịch viên tiếng Trung

Tiếng Trung không sử dụng bảng chữ cái Latinh mà sử dụng hệ thống chữ[Xem thêm]

[5] Phương pháp dịch thuật cơ bản mà bạn nên biết

Hôm nay Translation24h giới thiệu 5 phương pháp dịch thuật cơ bản mà bạn nên[Xem thêm]