Xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng

Lĩnh vực công chứng là lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Vậy xử lý vi phạm trong lĩnh vực này như thế nào? Cùng Trans24h tìm hiểu ngay nhé.

Theo Luật công chứng 2014

Các hành vi nghiêm cấm trong lĩnh vực công chứng

 • Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác
 • Sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.
 • Xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác.
 • Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng
  • Con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi.
 • Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng.
 • Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận.
 • Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện.
 • Không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan.
 • Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình.
 • Cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng.
 • Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành nghề công chứng.
 • Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình.
 • Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.
 • Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký.
 • Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác.
 • Công chứng viên tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng.
 • Thực hiện hoạt động môi giới, đại lý; tham gia chia lợi nhuận trong hợp đồng, giao dịch mà mình nhận công chứng.
 • Vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm đối với công chứng viên

 • Công chứng viên vi phạm quy định của Luật Công chứng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm đối với tổ chức hành nghề công chứng

 • Tổ chức hành nghề công chứng vi phạm quy định của Luật này thì bị xử phạt vi phạm hành chính.
 • Nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • Xử lý vi phạm đối với người có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng.
 • Người có chức vụ, quyền hạn mà có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên;
 • Tổ chức hành nghề công chứng hoặc cản trở công chứng viên;
 • Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện quyền, nghĩa vụ;
 • Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức hành nghề công chứng bất hợp pháp

 • Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề công chứng mà hành nghề công chứng dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức không đủ điều kiện hành nghề công chứng mà hành nghề công chứng dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính.
 • Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm đối với người yêu cầu công chứng

 • Người yêu cầu công chứng có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa giấy tờ, văn bản trái pháp luật hoặc có hành vi gian dối khác khi yêu cầu công chứng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *