Trưởng văn phòng công chứng

trưởng văn phòng công chứng là ai

Chắc hẳn, nhiều quý anh chị vẫn băn khoăn về trưởng văn phòng công chứng cần điều kiện gì? Những điều cần thiết để trở thành một Trưởng văn phòng công chứng cũng như trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu văn phòng công chứng là gì mời các bạn đọc chi tiết.

Trưởng văn phòng công chứng là ai?

Luật công chứng 2014 đã quy định như sau: Trưởng văn phòng công chứng là người đứng đầu Văn phòng công chứng. Đây là người đại diện trước pháp luật về tổ chức của mình, đồng thời là người chịu trách nhiệm cao nhất trước luật pháp.

Để thành một công chứng viên đã không hề dễ dàng, và để trở thành một trưởng văn phòng công chứng lại càng khó khăn hơn.

Điều kiện bổ nhiệm trưởng văn phòng công chứng.

Sau khi có quyết định thành lập văn phòng công chứng sẽ có quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng công chứng. Để trở thành Trưởng Văn phòng Công chứng cần có điều kiện cần và đủ sau:

Điều kiện cần để trở thành trưởng Văn phòng công chứng là:

  • Là công chứng viên hợp danh của Văn phòng Công chứng;
  • Đã hành nghề công chứng từ 2 năm trở lên.

Điều kiện đủ để trở thành trưởng Văn phòng công chứng

Các công chứng viên hợp danh để thành lập văn phòng công chứng đồng thuận và cử đại diện trước pháp luật sẽ là trưởng văn phòng.

Quyền hạn và trách nhiệm của trưởng Văn phòng công chứng.

Là người đứng đầu một tổ chức hành nghề công chứng do đó quyền hạn và trách nhiệm cũng vô cùng lớn.

điều kiện bổ nhiệm trưởng văn phòng công chứng
điều kiện bổ nhiệm trưởng văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng hoạt động dưới hình thức là công ty hợp danh. Vì vậy, quyền và trách nhiệm của Trưởng Văn phòng công chứng vừa chịu sự điều chỉnh của Luật công chứng và Luật Doanh Nghiệp.

Mặt khác, Điều lệ của Văn phòng công chứng (nếu có) cũng là văn bản quy định về quyền và trách nhiệm của Trưởng Văn Phòng công chứng.

Trưởng văn phòng công chứng đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự nguyên đơn bị đơn người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Những điều cần biết về trưởng văn phòng công chứng

trưởng văn phòng công chứng là ai
trưởng văn phòng công chứng là ai

Trưởng văn phòng công chứng có được nghỉ việc không? Tùy theo khả năng hoạt động cũng như nhu cầu công việc, Văn phòng công chứng có thể thay đổi Trưởng Văn phòng công chứng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện việc thay đổi, cần làm thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Mức lương trưởng văn phòng công chứng là bao nhiêu phụ thuộc vào doanh thu của Văn phòng công chứng mà công chứng viên đang làm việc tại đó

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *