Mẫu đơn xin nghỉ phép Tiếng Anh miễn phí

mẫu xin nghỉ phép tiếng Anh

Viết đơn xin nghỉ phép tiếng Anh hoặc song ngữ Anh – Việt là một việc khó đối với nhiều người vì ngoài việc phải có vốn ngoại ngữ tốt, bạn vẫn phải tìm hiểu thêm những từ ngữ chuyên môn để giữ cho mẫu đơn được trang trọng. Nếu bạn vẫn chưa tìm được mẫu đơn xin nghỉ nào phù hợp thì tại đây Traslation24h sẽ cung cấp cho bạn hai mẫu đơn bằng tiếng anh và song ngữ Anh – Việt hoàn toàn miễn phí.

Giới thiệu về đơn xin nghỉ phép tiếng Anh và song ngữ Anh – Việt

Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh được gọi là Leave of Absence Letter. Hầu hết ở các công ty liên doanh hoặc do công ty do nước ngoài rót vốn đều yêu cầu bạn nộp đơn nghỉ phép trước khi nghỉ theo format tiếng Anh hoặc song ngữ Anh – Việt. Ngoài ra, việc sử dụng đơn xin nghỉ phép là một hình thức thay thế cho hồ sơ visa khi bạn muốn đi du lịch, công tác, thăm người thân…

Tuy nhiên, để có thể tận dụng đơn xin nghỉ phép với mục đích như trên, bạn cần dịch thuật công chứng đơn xin nghỉ phép tiếng Anh. Điều đó không có nghĩa là bạn có thể tự dịch và đem ra văn phòng công chứng vì theo luật công chứng, bản dịch phải dịch bởi người dịch liên kết với các đơn vị công chứng thì mới công chứng được.

Vậy nên, để quá trình này diễn ra nhanh chóng và chính xác, bạn nên tham khảo một số văn phòng dịch thuật công chứng uy tín và chất lượng nhé. Dưới đây là 2 mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh và song ngữ Anh – Việt chuẩn bạn có thể tham khảo.

Các mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh chuẩn

                                                                  THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

                                                                      Independence – Freedom – Happiness

***

LEAVE OF ABSENCE FORM

Applicant Name: ……………………………………………………………………………………………………………

Date of Filing: ……………………………………………………………………………………………………………….

Organization: ………………………………………………………………………………………………………………..

Department:…………………………………………………………………………………………………………………..

Purpose for Leave: …………………………………………………………………………………………………………

Dates of Leave: From: ………………To:……………………………………………………………………………….

Number of Days: …………………………………………………………………………………………………………..

Inclusive Days: ……………………………………………………………………………………………………………..

Type of Leave

  • Annual Leave
  • Sick Leave
  • Compensatory Time Off
  • Unpaid Absence
  • Other:

Additional Remarks: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………                 

                                                                                 To Be Filled Out by Management

                        Approved                                                                                Disapproved

Reason for disapproval: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………                 

Employee Signature:                                                              Date:


mẫu xin nghỉ phép tiếng Anh
mẫu xin nghỉ phép tiếng Anh

Mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ Anh – Việt chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

***

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

LEAVE APPLICATION FORM

Kính gửi (To): ……………………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………..

My name is: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Position: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị lãnh đạo công ty cho tôi nghỉ phép từ ngày……đến ngày ….

Now I am writing this application to get the approval by the Board of Directors for my leave of absence from….to ….

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………….

With the reason: …………………………………………………………………………………………………………….

Trong thời gian nghỉ phép, tôi sẽ bàn giao đầy đủ công việc cho đồng nghiệp của tôi. Kính mong Ban giám đốc xem xét và chấp thuận.

During vacation, I will hand over the work to my colleagues. I sincerely hope the Board of Directors would consider and approve my leaving.

Trân trọng,

Your faithfully,

                                                                                ……. ngày (date)… tháng (month)…. năm (year)…

           Xác nhận công ty                                                                              Người làm đơn (Applicant)

(Confirmation of the Company)                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                                    (Sign and write the full name)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *