Hợp đồng nhà đất không cần công chứng?

hợp đồng nhà đất không bắt buộc công chứng

Có rất nhiều trường hợp có các hợp đồng liên quan đến nhà đất. Tuy nhiên lại không cần sự chứng thực của công chứng viên tại các tổ chức hành nghề công chứng. Dưới đây, Trans24h xin liệt kê như sau:

Hợp đồng về nhà ởkhông cần công chứng bao gồm:

  • Tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
  • Mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
  • Mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư.
  • Góp vốn bằng nhà ở mà có 1 bên là tổ chức
  • Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.

Với những trường hợp trên không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

hợp đồng nhà đất không bắt buộc công chứng
hợp đồng nhà đất không bắt buộc công chứng

Hợp đồng về quyền sử dụng đất không cần công chứng rơi vào các trường hợp sau:

  • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,
  • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản

Với các trường hợp trên được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản không cần công chứng bao gồm:

– Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

– Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

– Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

– Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

– Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản nêu trên phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận./.

Như vậy, ngoài những loại hợp đồng nói trên bắt buộc hoặc nên công chứng thì các trường hợp lập hợp đồng khác sẽ không bắt buộc, không cần phải công chứng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *