Ả rập Xê út và đặc điểm ngôn ngữ.

Việt Nam là đất nước thuộc Đông Nam Á, tuy cùng thuộc 1 châu lục[Xem thêm]