Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tiếng Anh.

mẫu chứng chỉ kết hôn tiếng anh

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tiếng Anh là giấy tờ cần thiết khi cá nhân làm các thủ tục với cơ quan nước ngoài (như là đăng kí kết hôn, mua bán đất đai, đi lao động nước ngoài, …). Nếu bạn cần tham khảo một mẫu bản dịch chính xác về format và nội dung thì dưới đây công ty Translation24h sẽ chia sẻ mẫu dịch giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tiếng Anh chuẩn miễn phí.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì?

Giấy xác nhận tình trang hôn nhân trong tiếng Anh được gọi là Confimation of marital status. Là một trong những giấy tờ quan trọng trong nhiều thủ tục pháp lý, xác nhận tại thời điểm xin cấp, người yêu cầu đang có tình trạng là độc thân hay đã ly hôn hoặc đang trong mối quan hệ hôn nhân với người khác.

Giấy xác định tình trạng hôn nhân gồm 3 loại: độc thân, đã kết hôn, ly hôn. Các loại giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thường có form khá giống nhau với nội dung đơn giản và ngắn gọn. Chính vì vậy nếu bạn có khả năng ngoại ngữ tốt, bạn có thể tự dịch ở nhà.

Trong trường hợp chỉ cần dịch thuật giấy tờ sang tiếng Anh, bạn có thể tham khảo mẫu bản dịch chúng tôi cung cấp. Nhưng thông thường giấy tờ nhân thân cần dịch thuật công chứng để đảm bảo tính pháp lí và hợp pháp trong khi các đơn vị làm công chứng thường không chấp nhận công chứng cho các tài liệu hoặc giấy tờ tự dịch. Vì vậy, bạn nên tham khảo dịch vụ ở công ty dịch thuật công chứng uy tín để thuận tiện và nhanh chóng hơn nhé.

Các mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu giấy xác nhận tình trạng độc thân tiếng Anh

… CITY/PROVINCE
… DISTRICT
… WARD PEOPLE’S COMMITTEE
NO.: …/UBND-XNTTHN
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
________________________________

…, date … month … year …

CERTIFICATE OF MARITAL STATUS

PEOPLE’S COMMITTEE

Pursuant to the suggestion of Mr/Ms: – Officer of Justice – Registrar about the issuance of the Certificate of marital status for….……………………………………………………………………….

CERTIFIES:

Name and surname: ….…………………………………………………………..

Date of birth: ….…………………………………………………………………………..

Gender: …………………………………….. Ethnic group: ………………………………………… Nationality: ….………………………………

Identification.: ….…………………………… Issued by ……………………………………………………………….. On ………………..

Permanent residence: ………………………………………………………

During the period of living in: …… from date …/…/… to date …/…/…

Marital status: Has not ever got married to anyone.

This certificate which will be expired after 6 months from the date of issuance aims to

ON BEHALF OF …WARD PEOPLE’S COMMITTEE

CHAIRMAN

(Signed, full name and concealed)


Mẫu xác nhận tình trang ly hôn tiếng Anh

PEOPLE’S COURT
… DISTRICT
… CITY/PROVINCE
NO.: …/UBND-XNTTHN
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
________________________________

…, date … month … year …

DECISION

RECOGNIZE THE DIVORCE CONSENT

AND THE AGREEMENT OF LITIGANTS

Pursuant to the Article 186, 187, 188, and Term 4 Article 131 of Civil Procedure Code;

Pursuant to the Article 90 of Law of Marriage and Family in 2000;

Pursuant to the Minutes of Voluntary Divorce and Settlement on … about the litigants actually divorced and agreed with each other to solve case of marriage and family no. … on …, about the dispute “Divorced”;

SEE THAT:

The divorce agreement of the litigants which is recorded on Minutes of Voluntary Divorce and Settlement on … is completely voluntary, lawful and not violated with social morality.

Expired 7 days from the date of making Minutes of Voluntary Divorce and Settlement, no one has changed that agreement.

DECIDES:

1. Recognize divorced voluntarily between ………………..… and ………………..…………

2. Recognize the agreement of litigants:

Plaintiff: ………………..……………………………………………Year of birth: ………………..

Residence Address: …………………………………………………………………….……………

Temporary Address: …………………………………………………………………….…………

Defendant: ………………..……………………………………… Year of birth: ……………….

Residence Address: …………………………………………………………………….…………

Temporary Address: …………………………………………………………………….………

3. The agreement of the litigants in detail as below:

– Marriage relationship: ………………..…………………………………………………………

– Common children: ………………..……………………………………………………………

– Common property: ………………..………………………………………………………

4. Court charge: This decision shall take effect immediately after issued and not be appealed or protested according to appellate procedures.

Recipients:

… People’s Court;
… People’s Control Institute;
… Civil Court Execution;
Litigants;
Save in Offices;
…  PEOPLE’S COURT
THE JUDGE
(Signed, full name and sealed)

mẫu chứng chỉ kết hôn tiếng anh
mẫu chứng chỉ kết hôn tiếng anh

Mẫu giấy đăng ký kết hôn tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

______________________________

No.: …..

CERTIFICATE OF MARRIAGE

Name and surname of Wife: Name and surname of Husband:

Date of birth: Date of birth:

Ethnic group: Ethnic group:

Nationality: Nationality:

Permanent residence: Permanent residence:

Identity Card/Passport: issued by on Identity Card/Passport: issued by on

Registered at People’s Committee of

Registered on

Wife’s signature
(Signed)
Full name
Husband’s signature
(Signed)
Full name

FOR PEOPLE’S COMMITTEE OF THE WARD

CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *