Các Điều kiện và Điều khoản áp dụng cho website dichthuatcongchung24h.com và các liên kết. Trang web là sản phẩm của Công ty TNHH dịch thuật công chứng 24H. Sử dụng Trang web này là bạn chấp thuận với điều khoản sử dụng này.

Công ty có toàn quyền quyết định thay đổi, sửa đổi, thêm và / hoặc xóa các phần của Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó.

Nội dung website

Tất cả văn bản, hình ảnh, giao diện người dùng, giao diện trực quan được gọi là Nội dung. Nôi dung trên website dichthuatcongchung24h.com là sản phẩm dộc quyền của công ty TNHH dịch thuật công chứng 24H.

Yêu cầu không được sao chép, tái bản, tải lên bất kỳ nội dung nào cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang website khác phục vụ mục đính thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng thông tin về các dịch vụ của chúng tôi nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không xóa, thay đổi bất kỳ ngôn ngữ mà nội dung chúng tôi đăng tải tại Website.
 • chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn.
 • Không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến các tài liệu đó.

Đủ điều kiện

Độ tuổi khuyến cáo sủ dụng dịch vụ là trên 15 tuổi. Bằng quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ về những phần nào của Dịch vụ phù hợp với bạn.

Chúng tôi liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và Sản phẩm mới mà chúng tôi đang xem xét kết hợp hoặc cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền bao gồm hoặc loại trừ bạn khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên Trang web con liên kết. Để sử dụng các phần nhất định của Trang web, bạn không bắt buộc phải đăng ký Tài khoản. Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ các tính năng khác như kiểm tra thông tin đơn hàng, đề xuất báo giá, chấp nhận và thanh toán, lưu trữ hồ sơ…vv, yêu cầu bạn phải đăng ký một Tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật thông tin tài khoản của bạn. Yêu cầu:

 • Chọn hoặc sử dụng làm tên người dùng là tên của người khác với mục đích mạo danh.
 • Sử dụng một tên người dùng là tên khác xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu.

Bạn tự chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và bảo mật mật khẩu tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng Tài khoản hoặc thông tin đăng ký của người khác cho Trang web mà không được phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ thay đổi nào về tính hợp lệ khi sử dụng Trang web, vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không nên công bố, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập Tài khoản của mình. Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng trang web

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” hoặc thiết bị tự động khác, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc theo dõi bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc phương hướng hoặc bản trình bày của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, để có được hoặc cố gắng có được bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin nào từ trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền cấm bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Bạn đồng ý không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào hoặc tính năng của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách tấn công, sử dụng mật khẩu “khai thác” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn đồng ý không thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web. Bạn sẽ không đảo ngược tra cứu, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách hang truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Công ty TNHH dịch thuật công chứng 24H, bao gồm bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi không thuộc sở hữu của bạn, nguồn hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, theo bất kỳ mục đích nào để tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhận dạng cá nhân hoặc thông tin, ngoài thông tin của riêng bạn, theo quy định của Trang web.

Bạn đồng ý không:

 • Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của trang web hoặc hệ thống hoặc mạng của M Concept JSC hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Trang web hoặc Công ty TNHH dịch thuật công chứng 24H.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thường trình nào để can thiệp hoặc cố can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào đang được thực hiện trên Trang web.
 • Cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo lập Trang web.
 • Giả mạo tiêu đề hoặc bằng cách khác điều khiển mã định danh để che giấu nguồn gốc của bất kỳ thư hoặc thông điệp nào bạn gửi cho chúng tôi trên hoặc thông qua Trang web. Bạn không được giả vờ rằng bạn là người mà bạn đại diện, người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Xóa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đăng trên trang web.
 • Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm nào theo Điều khoản Sử dụng hoặc để thu hút hiệu suất của bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hay vi phạm quyền của Công ty TNHH dịch thuật công chứng 24H.
 • Có bất kỳ hành động nào vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác và Trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác của bên thứ ba trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà tài trợ của chúng tôi và Facebook và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác lại có thể chứa liên kết đến Trang web (“Trang bên ngoài”). Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự chứng thực của chúng tôi về nội dung trên các Trang bên ngoài đó. Nội dung của các trang web bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi những người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web bên ngoài được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào trên các Trang web bên ngoài đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hay bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên ngoài nào.

Thanh toán

Đa dạng hình thức thanh toán và loại hình thanh toán. Công ty đang tồn tại 3 loại hình thanh toán dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Dịch thuật công chứng 24h.
Thanh toán sau: Được áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp đã ký hợp đồng nguyên tắc hoặc các doanh nghiệp đối tác đã làm lâu năm. Việc thanh toán sau sẽ ghi rõ trong nội dung của hợp đồng nguyên tắc. Việc thanh toán sau sẽ thực hiện hình thức thanh toán là chuyển khoản.
Thanh toán hết hóa đơn: Đối với khách hàng có các đơn hàng nhỏ thanh toán 100% tiền phí dịch vụ có thể lựa chọn thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại văn phòng.
Thanh toán đặt cọc: Trong một số trường hợp, khách hàng muốn đặt cọc một số tiền nhất định trong tổng số đơn hàng đến lúc hoàn thành đơn hàng mới tiếp tục thanh toán 100% tổng tiền. Khách hàng có thể lựa chọn chuyển khoản, thanh toán trực tiếp tại văn phòng khi tiến hành đặt cọc, và thanh toán số tiền còn lại bằng cách chuyển khoản, thanh toán tiền mặt, ship cod.

Hoàn trả và bổ sung.

Chúng tôi chấp nhận hoàn tiền dịch vụ, hoàn trả tài liệu nếu sai sót hồ sơ, tài liệu. các dịch vụ không đạt yêu cầu theo quy định tại “Chính sách giao hàng và đổi trả”. Quý khách hàng vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@dichthuatcongchung24h.com với tên, địa chỉ, mã đơn hàng và (các) dịch vụ cần thay đổi. Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ trả lời với các hướng dẫn thêm về việc hoàn đổi dịch vụ với chúng tôi. Bổ sung tài liệu nếu số lượng hồ sơ trên đơn hàng bị thiếu. Trong một số trường hợp bị thất lạc hồ sơ, số lượng thiếu khách hàng yêu cầu làm bổ sung hoặc hoàn trả tiền dịch vụ còn thiếu cũng liên hệ trực tiếp qua zalo 0948944222 hoặc email info@dichthuatcongchung24h.com.

Công ty TNHH dịch thuật công chứng 24h hoạt động trên lĩnh vực dịch thuật. Được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép số ĐKKD: 0109228605.

 • Trụ Sở: 52 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
 • Vpgd: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hotline: 0948 944 222
 • info@dichthuatcongchung24h.com