Công chứng hợp đồng kinh tế có cần không?

công chứng hợp đồng kinh tế

Chắc hẳn, quý anh chị vẫn còn băn khoăn về hợp đồng kinh tế có cần công chứng hay không. Bài viết này sẽ làm rõ vấn đề mà quý anh chị còn đang băn khoăn

Hợp đồng kinh tế có cần công chứng.

Theo quy định pháp luật hiện hành, các loại hợp đồng sau cần công chứng.

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng mua bán nhà ở
 • Hợp đồng tặng cho nhà ở
 • Hợp đồng đổi nhà ở
 • Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở
 • Hợp đồng thế chấp nhà ở
 • Giấy bán, cho, tặng, xe của cá nhân cá nhân
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ
 • Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài
 • Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liến với đất.

Các văn bản và hợp đồng trên không phải là các hợp đồng kinh tế mà là các văn bản hợp đồng dân sự. Chính vì vậy, hợp đồng kinh tế không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, hợp đồng kinh tế công chứng như thế nào.

công chứng hợp đồng kinh tế
công chứng hợp đồng kinh tế

Công chứng hợp đồng kinh tế.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành không quy định hình thức là điều kiện bắt buộc của hợp đồng kinh tế. Do đó, công chứng đối với các hợp đồng kinh tế là không bắt buộc.

Theo Luật Công chứng, công chứng là việc công chứng viên xác nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Như vậy, khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức, công chứng viên thực hiện việc công chứng các hợp đồng kinh tế.

Về mặt pháp lý, việc công chứng các hợp đồng kinh tế là không bắt buộc, phụ thuộc vào các bên chủ thể của hợp đồng kinh tế.

Về mặt thực tế, hợp đồng kinh tế được kí kết ngày càng phổ biến, đa dạng và phưc tạp. Bên cạnh đó thường xuyên xảy ra các vụ án liên quan đến hợp đồng kinh tế, giá trị tài sản tranh chấp lớn. Vì vậy công chứng hợp đồng kinh tế là rất cần thiết sau khi kí kết. Các quyền và nghĩa vụ của các bên được đảm bảo thực hiện tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *