Dịch thuật tiếng Đức cần lưu ý điều gì?

Tiếng Đức ngày càng phổ biến trên thế giới nên việc học và dịch thuật[Xem thêm]