Hợp đồng công chứng

Thế nào là hợp đồng công chứng và giá trị của nó ✔️.

Mục lục

Hiện nay, các hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ, đa dạng đòi hỏi được công chứng để tạo sự đảm bảo về mặt pháp lý.  Vậy hợp đồng công chứng là gì? Có bắt buộc đóng dấu? Có bắt buộc phải có mặt các bên? Những lưu ý sau đây sẽ giúp các bạn đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong hợp đồng.

Hợp đồng công chứng được xem là một “bằng chứng” mang đến cho chúng ta sự đảm bảo an toàn về mặt pháp lý (được pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo thỏa thuận trên hợp đồng). Tuy nhiên, để nó thực sự là bằng chứng bảo vệ chúng ta, thực sự có hiệu lực, thực sự hợp pháp, thực sự được pháp luật công nhận thì chúng ta cần nắm rõ và cần lưu ý những điểm sau đây:

Hợp đồng công chứng là gì?

Hợp đồng công chứng thực chất là một loại “văn bản công chứng” đã được chứng nhận bởi công chứng viên thuộc một tổ chức hành nghề công chứng (ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng).

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014, “văn bản công chứng” là hợp đồng, bản dịch, giao dịch dân sự khác đã được chứng nhận bởi công chứng viên theo luật định.

Hợp đồng công chứng bắt buộc đóng dấu?

Thực tế, hầu hết các giao dịch, hợp đồng của các công ty, doanh nghiệp thường được đóng dấu đầy đủ bao gồm cả giáp lai các trang của hợp đồng. Vậy hợp đồng công chứng có bắt buộc phải đóng dấu hay không?

Pháp luật quy định hợp đồng công chứng bắt buộc phải đóng dấu thì mới có hiệu lực pháp luật, bởi nó có giá trị pháp lý rất quan trọng.

Hợp đồng công chứng có giá trị pháp lý nào?

Hợp đồng công chứng thực chất là văn bản công chứng cũng có những giá trị về mặt pháp lý như một văn bản công chứng theo luật định như sau:

– Hợp đồng công chứng có giá trị thi hành đối với các bên có liên quan:

Giá trị thi hành thể hiện ở chỗ các bên liên quan phải tôn trọng, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng công chứng. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình, thì bên còn lại có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự.

– Hợp đồng công chứng có giá trị chứng cứ:

Ngoài ra, hợp đồng công chứng là văn bản quan trọng có giá trị chứng cứ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Khi xảy ra tranh chấp không cần chứng minh những tình tiết, sự việc trừ khi bị tuyên vô hiệu.

Lưu ý: Theo Luật Công chứng 2014, hiệu lực của các loại hợp đồng công chứng được tính kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Hợp đồng công chứng
Hợp đồng công chứng

Công chứng hợp đồng có bắt buộc phải có mặt hai bên?

Thông thường thì việc công chứng hợp đồng phải có mặt đầy đủ hai bên theo luật định. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, các bên tham gia hợp đồng phải có mặt và ký trước mặt công chứng viên, người chứng thực. Trong trường hợp, các bên không có mặt đầy đủ thì công chứng viên, người chứng thực có quyền từ chối công chứng, chứng thực hợp đồng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, người yêu cầu công chứng vẫn có thể yêu cầu công chứng viên, người chứng thực hiện công chứng hợp đồng khi không có đầy đủ mặt cả hai bên.

Trường hợp công chứng hợp đồng không cần có mặt hai bên

Công chứng viên, người chứng thực vẫn có thể thực hiện công hợp đồng trong trường hợp không có mặt đầy đủ hai bên khi:

– Trường hợp thứ nhất: Hợp đồng được thực hiện bằng hình thức ủy quyền.

Theo quy định tại Điều 55 Luật Công chứng 2014, khi công chứng hợp đồng ủy quyền, vì lí do 2 bên không thể đến một tổ chức hành nghề công chứng, bên ủy quyền có thể công chứng ở tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú trước. Tiếp theo, bên nhận ủy quyền sẽ công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này và hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

– Trường hợp thứ hai: Các bên đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng.

Theo quy định tại Điều 48 Luật Công chứng 2014, người có thẩm quyền ký hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có thể ký trước vào hợp đồng nếu họ đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng.

Khi đó, công chứng viên sẽ đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

không phải lúc nào cũng bắt buộc phải có mặt cả hai bên khi ký vào hợp đồng công chứng. Như hai trường hợp nêu trên, dù không có đủ cả hai bên thì hợp đồng công chứng vẫn có hiệu lực pháp luật.

Rate this post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Facebook
Twitter
LinkedIn