Ký hợp đồng kinh tế với công ty nước ngoài

Giới thiệu các loại hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài tại Việt Nam.

Mục lục

Các loại hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài tại Việt Nam đang ngày một có xu hướng tăng cao. Với việc hội nhập mạnh mẽ trên trường kinh tế quốc tế, Việt Nam đang là điểm sáng thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài và có rất nhiều chính sách ưu đãi như: Miễn thuế, giảm thuế, tiền thuê mặt bằng giảm…vv và nhiều chính sách hỗ trợ khác. Chính vì thế thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và đa dạng các hình thức thức đầu tư ở Việt Nam. Trans24h xin giới thiệu quý khách các loại hợp đồng kinh tế:

Xem thêm:DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG CHUYÊN NGHÀNH KINH TẾ

ky hop dong kinh te voi cong ty nuoc ngoai
Ký hợp đồng kinh tế với công ty nước ngoài

A. Phân loại hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam dưới hình thức:

  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần.
  • Phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BPP.
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

B. Các loại hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài tại Việt Nam:

Loại hình đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:

Loại hình này yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đáp ứng được những điều kiện sau:

  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam:

Vốn điều lệ sẽ được các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không hạn chế trừ các trường hợp:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển dổi sở hữu theo hình thức khác theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán

Nếu không thuộc một trong hai trường hợp trên thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  • Về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động của công ty nước ngoài

Đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định của Công ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Loại hình đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Đây là loại hình đầu tư để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nhưng phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ cũng như hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động đã nêu ra ở bên trên.

Các nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế với loại hình này dưới các hình thức sau:

  • Các hình thức góp vốn ở Việt Nam giành cho đối tác nước ngoài:

Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh.

Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.

  • Tổ chức nước ngoài có thể góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác tại Việt Nam

Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.
Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.
Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.
Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Đây là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Có 7 loại hợp đồng theo hình thức đối tác công tư, bao gồm hợp đồng Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO), Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh ( BOO), Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BTL), Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (BTL) và Hợp đồng Kinh doanh –Quản lý (O&M).

  •  Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC:

Đây là hình thức hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, giữa các nhà đầu tư trong nước hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài theo thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều phối do các bên tự thỏa thuận. Các bên tham gia hợp đồng BCC tự thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng.
Có thể thấy rằng, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là hình thức đầu tư được thiết lập trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhưng không thành lập pháp nhân mới, theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên không bị ràng buộc về mặt tổ chức mà bị ràng buộc theo hợp đồng các bên ký kết.

Trên đây là một số thông tin giới thiệu các loại hợp đồng kinh tế đối tác nước ngoài tại Việt Nam của Trans24h. Nếu còn vướng mắc hoặc muốn dịch thuật, công chứng xin vui lòng liên hệ tới info@dichthuatcongchung24h.com để được tư vấn trực tiếp.

Công ty dịch thuật công chứng 24h

Rate this post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Facebook
Twitter
LinkedIn