Đặng Kim Dung

ĐẶNG KIM DUNG

Đặng Kim Dung

Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Đặng Kim Dung hiện làm việc tại công ty dịch thuật công chứng 24h với vai trò là biên dịch viên ngành ngôn ngữ Anh Việt. Tôi là tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ Hà Nội vào năm 2017 làm việc ngành ngôn ngữ, cụ thể là làm biên dịch viên và phiên dịch viên đến nay là 5 năm kinh nghiệm. rất nhiều bài viết trong này được thực hiện bởi mình. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ công ty và tin tưởng bài dịch của mình.